Regał do magazynu

5 sierpnia 2021

Wyposażenie każdego pomieszczenia wiąże się z rozplanowaniem układu mebli oraz dostosowaniu go do funkcjonalności. Magazyn to rodzaj pomieszczenia czy budynku, który powinien spełniać kilka podstawowych czynności:

– powinien być dostosowany tak, aby systemy logistyczne przebiegały według określonego systemu,

– powinny być zapewnione wszelkie drogi ruchu dla urządzeń i maszyn magazynowych,

solidne regały do magazynu powinny być dostosowane do potrzeb, rodzajów składowanych towarów, jak również powinny mieć określoną dopuszczalną masę całkowitą.

W magazynie odbywają się prace związane ze składowaniem towaru. Towar jednak ma określoną rotację, więc wszelkie prace związane z magazynowaniem, wydawaniem i transportowaniem towaru powinny być płynne, aby zapewnić funkcjonalność i ograniczyć koszty. Jednym z istotniejszych elementów tego systemu są właśnie regały magazynowe.

Rodzaje regałów, jakie stosowane są w magazynach

W zależności od rodzaju magazynu, również poszczególne regały, mogą się między sobą różnić. W mniejszych magazynach, które są tworzone na bieżące potrzeby, wystarczające będą pojedyncze zestawy mebli. Do magazynów przemysłowych natomiast. najczęściej wybiera się takie, które zapewniają płynność i ruch towaru.

Do podstawowych rodzajów regałów magazynowych zalicza się:

pojedyncze regały typu click and collect,

– regały systemowe, tzn. takie, które można dowolnie modyfikować i ustawiać na hali magazynowej. Ich zaletą jest to, że montaż można przeprowadzić na każdej płaszczyźnie, zarówno wokół ścian, jak i na dowolnie innej powierzchni, tworząc tym samym ściany magazynowe,

– regały paletowe – stosowane w magazynach logistycznych, które wymagają składowania towarów o ponadprzeciętnych wymiarach,

– regały przesuwne, czyli takie, które ułatwiają ruch towaru w obrębie danego regału – przyśpiesza tym samym prace związane z przeładunkiem i wydaniem towarów,

– regały wspornikowe – służące magazynowaniu pojedynczych towarów o wymiarach niestandardowych

– regały automatyczne – nowoczesne rozwiązania dla przemysłu magazynowego.

Regały, które można zastosować w magazynach przemysłowych

W magazynach przemysłowych najczęściej stosuje się regały paletowe, przesuwne oraz wspornikowe czy automatyczne. Są to wariant, które ułatwiają magazynowanie i ruch towaru na magazynie. Ich zaletą jest również ograniczanie kosztów logistycznych, które są najważniejszym elementem w planowaniu i działalności magazynów. Regały automatyczne są odpowiedzią na wciąż rosnące oczekiwania względem nowoczesnych magazynów.

Tagi
Kategoria Regał do magazynu